Vi använder oss av begreppet populärkultur som om det vore det mest naturliga i hela världen, och tänker att även du vet exakt vad det handlar om. Om du nu inte gör det ska vi försöka förklara fenomenet populärkultur.

En slags masskultur

Populärkultur en form av masskultur på så vis att den riktar sig till en bred publik, det vill säga allmänheten, snarare än till kulturkännare. Att populärkulturen har funnits vid sidan av “vanlig” kultur sedan många hundra år tillbaka finns det lite olika bevis för. Det finns bland annat reklammusik som har sitt ursprung i medeltiden och populärkulturen, som även kallas popkulturen, inspirerar såväl hovkompositörer som konstnärer och författare. I vissa länder är t.ex. fotboll och sport en del av masskulturen i landet, det är därför vi vissa delar av världen finns det mera tillgänglighet på fotbolls odds.

Områden

Det finns naturligtvis en rad olika områden där populärkultur förekommer, såsom

Popmusik

Eller pop, uppträdde för första gången i sin nya form “pop” runt 1920. Pop är helt enkelt en förkortning av ordet populär, och i förlängningen populärmusik. Sedan 50-talet har pop snarare använts som benämning av en specifik genre inom populärmusik, nämligen pop eller popmusik.

Kiosklitteratur

Kallas även massmarknadslitteratur eller skräplitteratur och är helt enkelt lättillgänglig litteratur i form av böcker, pocketböcker, tidningar, inredningsmagasin och dylikt. Kiosklitteratur går att

köpa billigt online, samt i större varuhus, mataffärer, kiosker mm.

Popkonst

Popkonst uppstod ursprungligen som en konstform i Storbritannien runt mitten av 50-talet, för att sedan sprida sig till bland annat USA mot slutet av decenniet. Uttrycket användes först av en brittisk grupp med namnet “Independent Group” som bildades på “Institute of Contemporary Art” i London. Gruppen bestod av kritiker, arkitekturhistoriker och konstnärer som använde storstädernas populära masskultur som utgångspunkt för att nå ut med olika budskap.

Gemensamt för all populärkultur

Den gemensamma nämnaren för i princip all populärkultur är att den är mindre tillkrånglad och mer tillgänglig än den “vanliga” konsten. Den tenderar dessutom att vara mer trendkänslig i jämförelse med annan kultur, och förekommer oftast i mycket större volymer. Den ges också väldigt mycket uppmärksamhet och utrymme i olika typer av media.